تبلیغات
Game & Program - David Yarnton پس از نزدیک به 20 سال فعالیت در نینتندو، آن را ترک کرد