تبلیغات
Game & Program - Dead Space 3 به طور رسمی توسط EA تایید شد